finanzwire.de

Search

NOVISOURCE Update strategische oriëntatie consultancy activiteiten Financiële update Q1 2018

Transparency directive : regulatory news

06/06/2018 08:00

08/11/2018 18:35
06/06/2018 08:00
04/06/2018 11:16
22/02/2018 18:30
28/08/2017 08:00
25/07/2017 08:00

 

PERSBERICHT

 

Update strategische oriëntatie consultancy activiteiten

Financiële update Q1 2018

Nieuwegein, 6 juni 2018

 

 

Vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Novisource N.V. op 6 juni 2018 deelt Novisource N.V het volgende mee.

 

Na het bereiken van een overeenkomst tot verkoop van de broker activiteiten van Novisource Contracting Services B.V. is een nieuwe fase bereikt in de strategische oriëntatie van Novisource. Novisource wenst zich verder te richten op de in Novisource B.V. en Opdion Services B.V. ondergebrachte consultancy activiteiten en heeft besloten de verkoop van die activiteiten te staken. Momenteel wordt – in het kader van voornoemde strategische oriëntatie – onderzocht in welke vorm deze activiteiten zullen worden voortgezet, waarbij ook gekeken wordt naar het onderbrengen van de activiteiten in een niet-beursgenoteerd vehikel.

 

Tijdens de algemene vergadering zal – naast bespreking van het boekjaar 2017 – ook worden ingegaan op de prestaties van Novisource in het lopende boekjaar. Deze prestaties voor het eerste kwartaal van 2018 vallen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 tegen. Zij wijken hiermee af van de algemeen aanvaarde marktverwachting.

 

Dit zijn mededelingen op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.

 

Voor meer informatie over dit persbericht:

Duco Wildeboer, voorzitter RvC +31 (0)30 850 44 44

ir@novisource.nl

 

Over Novisource N.V.

Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com

 

Attachment(s):
persbericht_-update_strategische_orientatie_consultancy_activiteiten.pdf